• Acard 150 mg, 60 tabletek dojelitowych

Acard 150 mg, 60 tabletek dojelitowych

 • Acard to lek zawierającym w swoim składzie kwas acetylosalicylowe, który hamuje agregację płytek krwi. Produkt leczniczy przeznaczony jest do stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.
17,69 zł
/ szt.
 • U NAS DOSTAWA GRATIS
 • już od 149 zł dla wybranych form dostawy
Producent: POLFA
Kod produktu: 5909991290306

KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE

Możesz sprawdzić czy towar dostępny jest w sklepie od ręki lub zamówić go przez Internet i odebrać w sklepie.
Sprawdź dostępność
Parametry techniczne:
Postać:
tabl.dojelit.
,
tabletki
Dawka:
0,15 g
,
150 mg
Opakowanie:
60 tabl.
,
60 tabletek
Lek na receptę:
nie
Nazwa międzynarodowa:
Acidum acetylsalicylicum
Rodzaj rejestracji:
Produkt leczniczy

Pliki do pobrania

Skład

Każda tabletka dojelitowa zawiera 150 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum).
Substancje pomocnicze: celuloza proszek, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa.
Otoczka: Hypromeloza
Acryl Eze-White: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), talk, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, symetykon emulsja.

Wskazania

Choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi:

 • zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka,
 • świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca,
 • po przebytym epizodzie niestabilnej choroby wieńcowej,
 • prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca,
 • stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej,
 • zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA,
 • po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA,
 • u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych,
 • zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka,
 • zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów profilaktyki.

  Działanie

  Lek Acard 150 mg zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi.
  Lek przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

  Dawkowanie

  Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Acard 150 mg.
  Lekarz zaleci dawkę leku właściwą dla danego pacjenta oraz określi czas stosowania.

 • Zwykle zaleca się następujące dawkowanie:
  1 tabletka dojelitowa (150 mg) na dobę.
  Tabletki dojelitowe należy przyjmować po posiłku - połykać w całości.

  Tabletka dojelitowa leku Acard 150 mg ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

 • W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca:
  Jednorazowo 2 tabletki dojelitowe (300 mg). Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie.

  Uwaga: w ostrym zawale serca lub podejrzeniu ostrego zawału serca tabletki dojelitowe mogą być stosowane, gdy nie jest dostępny kwas acetylosalicylowy w tabletkach niepowlekanych.

  Przeciwwskazania

  Produktu Acard 150 mg nie należy stosować:

 • w przypadku nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
 • u pacjentów ze skazą krwotoczną,
 • u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek;
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby;
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością serca;
 • u pacjentów z napadami tzw. astmy aspirynowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
 • jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;
 • w ostatnim trymestrze ciąży;
 • u pacjentów z dną moczanową;
 • u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;
 • u dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a – rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.

  Działania niepożądane

  Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią pierwsze objawy nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu) lub pojawią się krwawienia, np. z przewodu pokarmowego (objawy: czarne stolce), lub krwotoki. Lekarz oceni wówczas stopień nasilenia objawów i zdecyduje o dalszym postępowaniu.

  Po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego występowały:

  Często (u 1 do 10 na 100 osób):
  - objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty) i bóle brzucha.

  Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób):
  - stany zapalne żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy;
  - przemijające zaburzenia czynności wątroby.

  Rzadko lub bardzo rzadko:
  - poważne krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego (objawy: czarne stolce), krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i (lub) podczas równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie). Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku utraty krwi i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (objawy: osłabienie, bladość).

  Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
  - ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny (objawy: obrzęk twarzy, powiek, języka i krtani, znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego oraz zaburzenia rytmu serca i oddychania);
  - zaburzenia czynności nerek;
  - zmniejszenie stężenia glukozy we krwi.;

  Ponadto występowały:
  - zawroty głowy i szumy uszne (objawy przedawkowania);
  - reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia serca i układu oddechowego (w tym astma);
  - zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia;
  - krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie (z nosa, z dróg moczowo-płciowych, z dziąseł).

  Ostrzeżenia

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Acard 150 mg należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent jest uczulony na leki działające przeciwzapalnie i przeciwreumatycznie (np. naproksen) lub inne substancje uczulające – patrz podpunkt „Kiedy nie stosować leku Acard 150 mg”;
 • jeśli pacjent choruje na astmę, przewlekłe choroby układu oddechowego, ma polipy nosa;
 • jeśli pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka i jelit;
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, ponieważ istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych leku.

  Nie należy stosować leku Acard 150 mg przez co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym (również przed niewielkimi zabiegami, np. usunięcie zęba).

  Interakcje

  Częstość występowania interakcji kwasu acetylosalicylowego stosowanego w małych dawkach nie jest dokładnie poznana. Większość dotychczas opisanych interakcji dotyczy podawania kwasu acetylosalicylowego w dawkach konwencjonalnych, tj. od 1 g do 3 g na dobę.

  Leki przeciwwskazane do jednoczesnego stosowania z kwasem acetylosalicylowym:

 • metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych

  Nasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik (zmniejszony klirens nerkowy metotreksatu podczas jednoczesnego stosowania z lekami przeciwzapalnymi - w tym z kwasem acetylosalicylowym - oraz wypieranie przez salicylany metotreksatu z połączeń z białkami osocza.

  Interakcje wymagające zachowania szczególnej ostrożności:
 • metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień
  Zwiększenie toksycznego działania metotreksatu na szpik (zmniejszony klirens nerkowy metotreksatu podczas jednoczesnego stosowania z lekami przeciwzapalnymi - w tym z kwasem acetylosalicylowym - oraz wypieranie przez salicylany metotreksatu z połączeń z białkami osocza.

 • ibuprofen
  Dane doświadczalne wskazują na możliwość hamowania przez ibuprofen wpływu małych dawek ASA na agregację płytek krwi w przypadku jednoczesnego podawania obu leków. Z uwagi jednak na ograniczenia wspomnianych danych oraz wątpliwości związane z ekstrapolacją danych uzyskanych ex vivo do warunków klinicznych, sformułowanie jednoznacznych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu nie jest możliwe, a kliniczne następstwa interakcji w przypadku doraźnego podawania ibuprofenu są mało prawdopodobne.

 • leki przeciwzakrzepowe, np. pochodne kumaryny, heparyna
  Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z lekami przeciwzakrzepowymi może powodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego: zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków, wynikające z wypierania leków przeciwzakrzepowych z ich połączeń z białkami osocza oraz właściwości antyagregacyjnych kwasu acetylosalicylowego.

 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
  Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny powoduje zwiększone ryzyko krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego z powodu działania synergicznego.

 • inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym salicylany w dużych dawkach (≥3 g/dobę).
  Jednoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko wystąpienia uszkodzeń błony śluzowej żołądka i (lub) dwunastnicy i krwawień z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek, na skutek synergicznego działania tych leków.

 • leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd
  Kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z lekami nasilającymi wydalanie kwasu moczowego, powoduje osłabienie działania leków przeciwdnawych (konkurencja w procesie wydalania kwasu moczowego przez kanaliki nerkowe).

 • digoksyna
  Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z digoksyną powoduje zwiększenie stężenia digoksyny w osoczu, wynikające ze zmniejszonego wydalania digoksyny przez nerki.

 • leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika
  Ze względu na właściwości hipoglikemizujące oraz wypieranie pochodnych sulfonylomocznika z połączeń z białkami osocza kwas acetylosalicylowy nasila działanie leków przeciwcukrzycowych.

 • leki trombolityczne lub inne leki hamujące agregację płytek krwi, np. tyklopidyna,
  stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym mogą powodować zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków.

 • leki moczopędne stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym w dawkach 3 g na dobę i większych – osłabienie działania moczopędnego poprzez zatrzymanie sodu i wody w organizmie na skutek zmniejszenia filtracji kłębuszkowej, spowodowanej zmniejszoną syntezą prostaglandyn w nerkach. Kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie ototoksyczne furosemidu.

 • glikokortykosteroidy systemowe, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona, stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym - zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszenie stężenia salicylanów w osoczu w trakcie kortykoterapii i zwiększenie ryzyka przedawkowania salicylanów po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów.

 • inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym w dawkach 3 g na dobę i większych - zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego poprzez zmniejszenie filtracji kłębuszkowej, wynikające z hamowania produkcji prostaglandyn, działających rozszerzająco na naczynia krwionośne.

 • kwas walproinowy
  Kwas acetylosalicylowy zwiększa toksyczność kwasu walproinowego, poprzez wypieranie go z połączeń z białkami osocza. Kwas walproinowy nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego ze względu na synergiczne działanie antyagregacyjne obu leków.

 • cyklosporyna, takrolimus
  Jednoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych i cyklosporyny lub takrolimusa może spowodować zwiększenie działania nefrotoksycznego tych substancji. Zaleca się monitorowanie czynności nerek.

 • alkohol
  Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, tj. owrzodzenie błony śluzowej lub krwawienia.

  Ważne informacje

  Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

  Podmiot odpowiedzialny

  Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
  ul. Karolkowa 22/24
  01-207 Warszawa

 • Poleć ten produkt:

  Jeżeli chcesz poinformować swojego znajomego o produkcie, który Twoim zdaniem może go zainteresować, skorzystaj z poniższego formularza.

  Do:
  To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
  Możesz podać więcej adresów e-mail, rozdzielając je przecinkami
  Podpis:
  To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
  Treść:
  To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
  To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
  Zapytaj o produkt

  Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

  Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.

  Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
  Opinie naszych klientów
  Zamknij
  Jplayer
  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
  Zamknij
  pixel